Свободното движение на данни между ЕС и Обединеното кралство вече е гарантирано

След Брекзит Обединеното кралство стана трета държава съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). В резултат на това прехвърляния на лични данни от ЕС към Обединеното кралство са разрешени само ако нивото на защита на данните в Обединеното кралство е еквивалентно на това в ЕС.