Пътят на България към ERM II – актуални развития

Наред с множеството социално-икономически промени, които настъпват във връзка с мерките за справяне с COVID-19, правителството на България подсказа, че се преразглежда и планът за действие, свързан с намеренията на страната за присъединяване към Валутния механизъм II („ERM II“).

Робо-адвокати – предизвикателствата, пред които новата технологична революция изправя юристите

Изкуственият интелект (ИИ) заема все по-съществена роля в нашето ежедневие. Неговото влияние и приложимост се разрастват с главоломни темпове. По всяка вероятност ИИ ще ни промени така, както никоя индустриална революция до този момент не го е направила. Според главния изпълнителен директор на Гугъл, Сундар Пичай, ИИ е по-важен за човечеството от огъня и електричеството.

Нов проект за промени в Наредба №10 от 2009 г.

На 06.01.2020 г., Министерството на здравеопазването („МЗ“) публикува за обществено обсъждане до 20.01.2020 г. проект за промени в Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК („Наредба № 10“).

Нов Регламент на ЕС регулира директно присъствието на бизнесите онлайн. Всички корпоративни сайтове и средства за електронна комуникация с потребители ще следва да се съобразят с регулациите за защита на личното пространство в мрежата

Регламентът за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения (Регламент ePrivacy) е втората стъпка след приемането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД, известен също като GDPR) към хармонизация на защитата на личните данни в ЕС. Предмет на регламента е обработката на електронни съобщителни данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги.

Международно право и регулация на банковата дейност

Николай Бебов, Дамян Лешев, Димитър Грозданов и Петър Иванов са съавтори на главата, посветена на България, във последната актуализация на авторитетното заглавие на издателство Томсън Ройтерс „Международно право и регулация на банковата дейност“.